ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศ

ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้ง

ระบบแอร์คอนดิชชั่น (Air Conditioner)

ระบบห้องคลีนรูม (Clean room)

ระบบแอร์ดักท์ใน Line ผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบ Chiller ท่อ Chiller Supply ให้เครื่องจักรและโรงงานอุตสาหกรรม