เกี่ยวกับเรา  

บริษัท โฟร์ ทีม เอ็มจิเนียริ่ง จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ให้บริการวางระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน ในขณะเดียวกันยังพร้อมให้บริการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ด้วยปณิธานที่ว่า “ร่วมเคียงข้างไปกับความสำเร็จของคุณ”    beside your success

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเรามาอย่างต่อเนื่อง กว่า 50 บริษัท

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม และเรายังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการให้บริการ ในขณะเดียวกัน เรายังคงไม่หยุดการพัฒนาตัวเอง เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป

บริการของเรา

ระบบท่อ

งานไฟฟ้า

งานซ่อมบำรุง

ระบบปรับอากาศ

ระบบท่อดักท์

ระบบห้องสะอาด

โครงสร้างหลักและชั้นลอย

งานย้ายเครื่องจักร และสำนักงาน

ระบบพลังงาน

แสงอาทิตย์

จัดหาวัตถุดิบ

และเครื่องมือ

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

บริษัทฯได้ขออนุญาตภาพถ่ายหรือโลโก้จากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเผยแพร่ได้

ข่าวสารและกิจกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]