โครงสร้างหลักและชั้นลอย

     โครงสร้างหลักและชั้นลอย

ให้บริการออกแบบและติดตั้งชั้นลอย หลังคาลานจอดรถ รวมถึง ชั้นเหล็กต่างๆใน Line ผลิต การต่อเติม Canoopy Stockyard