เกี่ยวกับเรา

บริษัท โฟร์ ทีม เอ็นจินเนียริ่ง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้บริการแบบครบวงจร สำหรับการติดตั้ง การซ่อมบำรุงทั้งหมดในการผลิต เป้าหมายของบริษัทคือการให้บริการลูกค้าในฐานะของผู้รับเหมาสาธารณูปโภึสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด หรือบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางบริษัทได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานที่มีคุณภาพ และส่งมอบโครงการตรงเวลาเท่านั้น

วันแปรสภาพ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 บริษัทได้แปรสถาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ ทีม เอ็นจิเนียริ่ง เป็น บริษัท โฟร์ ทีม เอ็นจินเนียริ่ง จำกัด

รูปแบบธุรกิจ

บริษัท โฟร์ ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้นำการให้บริการด้านงานระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบท่อ ระบบประปา ฯลฯ รวมถึงติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ (โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) อีกทั้งพร้อมให้บริการ ในทุกๆโครงการของคุณด้วยทีมงานมืออาชีพที่เข้าใจรายละเอียดและความต้องการใช้งานของลูกค้า สามารถจัดทำระบบภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้โดยยังคงประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด เราเน้นคุณภาพและการส่งมอบที่ตรงเวลาเท่านั้น

จุดเด่นของแบรนด์

ประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปั

เราได้สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการ ติดตั้ง และซ่อมแซมบำรุงรักษางานระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโรงงานย่านนิคมอุตสาหกรรมในเขตต่างๆของประเทศไทย

"ปลอดภัยไว้ก่อน"

เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของทีมงานเรา

การจะได้รับความไว้วางใจและพึงพอใจในการทำงานของลูกค้ากลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้น การให้บริการของเรานอกจากจะมีผลงานที่มีคุณภาพในการส่งมอบแล้ว ในการทำงานในทุกๆโครงการที่ได้รับมอบหมาย ทีมช่างของเราต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน ระหว่างทำงาน และการทบทวนปัญหา เพื่อปรับปรุงให้มีความปลอดภัยอยู่ในหัวใจของทุกคน

เน้นการรายงาน

การติดต่อและการประสานงาน

(HO-REN-SO)

เราจะยึดมั่นการเป็นผู้ให้บริการที่มีทีมงานทำงานที่รับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจที่ยอดเยี่ยมต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด

Group 288