งานระบบท่อ

     งานระบบท่อ

             ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้ง

ระบบท่อน้ำ supply ในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบท่อลมในโรงเรียน (air compressored pipe work) รวมถึง supply air compressored unit)

ระบบท่อ chiller ในโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึง supply chiller unit

ระบบท่อ cooling tower ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง supply cooling tower unit

ระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบ Drainage ในโรงงานอุตสาหกรรม

ตัดต่อระบบท่อต่างๆดังกล่าวเข้ากับเครื่องจักรที่ติดตั้งใหม่ พร้อม Test ระบบ (ท่อน้ำ ท่อลม ท่อchiller ท่อcooling )