ระบบท่อดักท์

     ระบบท่อดักท์

ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้ง

ท่อดักท์ ระบายอากาศพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

ท่อดักท์ เติมอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบ Dust Collector