จัดหาวัตถุดิบและเครื่องมือ

จัดหาวัตถุดิบและเครื่องมือ

Supply Material และ Tools รวมถึง ปั้มน้ำ, คอมเพรสเซอร์, ถังดับเพลิง, อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ