งานย้ายเครื่องจักรและสำนักงาน

ระบบท่อดักท์งานย้ายเครื่องจักรและสำนักงาน

รับงานรื้อและโยกย้ายตำแหน่ง เครื่องจักรต่างๆในโรงงานรวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน
รับงาน Upload, Unpacking และเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปรวมตามจุดที่ต้องการ