งานซ่อมบำรุง

งานซ่อมบำรุง

ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาการทำความสะอาด

ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้ง

ระบบปั้มน้ำ
พัดลมระบายอากาศ
ระบบไฟฟ้า รวมถึงตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำปี
ระบบ cooling tower เช่น เปลี่ยน filler cooling
tower หรือ cleaning เป็นต้น
ระบบปรับอากาศ air chiller
ระบบท่อดักท์
ทำความสะอาด แท้งค์น้ำ (water tank) ต่างๆ